Negeri Astinapura : kabar Telik Sandi


Syahdan, ketika dirapal mantra oleh Maharaja di Negeri Alengka, Raja di negeri Astinapura berjanji. Menjaga negeri Astinapura dari gangguan perompak, menjaga lumbung agar tetap terisi, berjanji tidak mencuri kepingan emas dari peti kerajaan.

Dengan disaksikan seluruh punggawa kerajaan negeri Alengka, para punggawa negeri Astinapura, Raja yang turun gunung dari padepokan berseru lantang.

“Mari kita jaga negeri Astinapura dari serangan musuh dari luar. Jaga kepingan emas. Jangan mengambil kepingan emas dari peti kerajaan”, serunya sembari berjanji didepan Maharaja negeri Alengka.

Semua yang hadir di balairung istana kemudian bertepuk tangan. Berharap kepada Raja baru agar menepati janji. Mengurusi negeri Astinapura.

Memoar
Memoar Catatan yang disampaikan adalah cerita yang bisa dibaca..