Negeri Astinapura : Laporan Telik Sandi
Berkumpullah para punggawa istana negeri Astinapura di alun-alun depan istana..


Sebelum memulai penobatan para punggawa kerajaan, menghadaplah kerani ke balairung Istana..

"Daulat, tuanku.. Para Punggawa sudah berkumpul didepan istana.. Tuanku Raja, ditunggu para punggawa untuk acara penobatan". Lapor kerani Istana..

"wahai, kerani. Sebelum dimulai acara penobatan. Segera engkau sidik dulu di alun-alun istana.. Apakah para punggawa sudah mengenakan ikat kepala sebagaimana titahku ?" Kata Sang Raja..

"Sudah, tuanku.. Para punggawa sudah mengenakan ikat kepala". Ujar kerani sembari meninggalkan balairung istana..

"Wahai, para punggawa.. Hari ini penobatan para punggawa istana.. Para punggawa istana adalah abdi istana. Yang melaksanakan titah Raja tanpa membantah" Seru Raja di alun-alun istana.

"Apabila matahari mulai menampakkan ufuknya, kelilinglah seluruh negeri Astinapura.. Sampaikan kabar titahku.. Seluruh rakyat mengenakan ikat kepala". titah sang Raja..

"Daulat, tuanku", Sembah sang punggawa sambil menghaturkan sembah. Tanda bakti kepada sang Raja..
Memoar
Memoar Catatan yang disampaikan adalah cerita yang bisa dibaca..