SANG RAJA TURUN KE KAMPUNG


Pagi hari sang Raja turun ke kampung.. Bukan melihat saluran air yang macet atau banjir melanda kampung..

Tapi cuma menerima panen raya sembari menerima karangan bunga.. Sekalian "sesajen" dari penduduk disana..

Sebagai tanda bakti penduduk Astinapura Kepada sang Raja.. Sambil mengirimkan punggawa untuk menarik cukai..

Setelah bercengkrama dengan pemilik rumah. Sang Raja kemudian kembali ke istana.. Enggan turun dari kuda untuk melihat derita penduduk disana..
Memoar
Memoar Catatan yang disampaikan adalah cerita yang bisa dibaca..