SANG RAJA TURUN KE KAMPUNG (2)
Lagi-lagi Raja Astinapura turun k kampung menyaksikan tempat pelesiran kawula muda..

Melihat teriakan histeris dari penduduk daripada mengeluarkan kemampuannya untuk saluran air pertanian..

Para punggawa mulai resah.. Kabar buruk dari kampung tdk dihiraukan Raja Astinapura..

Memoar
Memoar Catatan yang disampaikan adalah cerita yang bisa dibaca..